Oznamy k prevádzke MŠ

Oznamy nájtete nižšie v prílohách uvedených pod týmto odkazom. 

OZNAM

 

Od 1.1.2021 sa menia na základe Všeobecného záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 15/2020 zo dňa 15. 12. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019 a č. 18/2019 príspevky za materskú školu.

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40,- €/ mesiac/dieťa

 

Žiadame rodičov, aby si upravili platby. Ďakujem. Šášiková

 

                                                 

 

mssr_aktual.pdf
zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf
vzn_c_15_2020_o_prispevkoch_v_skolach.pdf
Oznam-na-web-VZN-prispevky-v-skolach-posledna-verzia.docx
rozhodnutia-ms-01-02-2021-05-02-2021.pdf