Oznamy k prevádzke MŠ

Oznamy nájtete nižšie v prílohách uvedených pod týmto odkazom. 

OZNAM

 

Darovanie 2% MŠ Rovniankova - ako postupovať

 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte "Vyhlásenie 2% Deti dúhy" (nájdete v prílohe mailu)
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť (v tlačive Vyhlásenie 2% Deti dúhy už predvyplnené)

Obchodné meno alebo názov:

"Deti dúhy"

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rovniankova 1664/8, 851 02  Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42 175 861

 1. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

"Deti dúhy"

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rovniankova 1664/8, 851 02  Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42 175 861

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021, s odkladom do 30.06.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2.  

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

"Deti dúhy"

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rovniankova 1664/8, 851 02  Bratislava

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42 175 861

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Vzor daňoveho priznania pod odkazom nizsie...

 

 

 

 

mssr_aktual.pdf
vzn_c_15_2020_o_prispevkoch_v_skolach.pdf
Oznam-na-web-VZN-prispevky-v-skolach-posledna-verzia.docx
Vyhlasenie-2-Deti-duhy.pdf